Navigation

Verslag van voorjaarsbijeenkomst 2023 BPO

12 juni 2023

Na bijna 3 jaar vond er donderdagavond 8 juni weer een bijeenkomst plaats van stichting Buurtpreventie Oosterhout (BPO). Deze avond was vooral bedoeld om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten over wat er leeft bij de diverse buurtpreventie- en wijkteams.

Het bestuur van BPO was erg tevreden over de opkomst. Naast een twintigtal vertegenwoordigers van in Oosterhout actieve teams waren ook burgemeester Mark Buijs, Ronald Hommel van het politieteam Dongemond aanwezig. Ook waren deze avond alle drie de wijjkmakelaars Kitty, Carmen en Matthias aanwezig. Ook aanwezig waren Michelle Baaijens en Ronald Slagmolen van de afdeling Integrale Veiligheid van de gemeente Oosterhout. Een mooie club mensen om in gezamenlijkheid het stof van de buurtpreventie af te blazen.

Ondanks het beeld dat Buurtpreventie toch een beetje voortkabbelt, hoorden we deze avond toch van mooie initiatieven uit bijvoorbeeld Den Hout waar het team in samenwerking wijkagent en wijkmakelaar of van prachtige contacten van de bewoners van het Kapucijnenhof en de bewoners van het klooster. Waar eerst contact werd afgehouden door de kloosterbewoners, zit er zelfs iemand uit het klooster in het bestuur van het buurtteam.

Wijkmakelaar Matthias, de contactpersoon voor BPO, vertelde de aanwezige op welke manier de wijkmakelaars hun werk invullen. Hun doel: het wonen in Oosterhout nog fijner maken. Hun taak: inwoners van Oosterhout helpen de weg te vinden naar en binnen het gemeentehuis. Wijkmakelaars proberen steeds meer procesregisseur te zijn en daarmee een waardevolle schakel tussen binnen en buiten het stadhuis.

Michelle Baaijens nam de aanwezigen mee in het Integrale Veiligheidsplan. Aan de hand van het digitale dashboard verkrijgt de gemeente Oosterhout de juiste data om gericht te kunnen sturen op onderwerpen of plekken waar veel gebeurt. Dit dashboard kan alleen maar gevuld worden doordat zaken gemeld worden. Met die data kunnen vervolgens politie en handhavers prioriteiten stellen.

Ronald Hommel, operationeel leidinggevende van het politieteam Dongemond, vertelde dat het team de krapte in bezetting aanpakt door bewust slimmer te gaan werken. Die werkwijze maakt dat wijkagenten onderdeel zijn van de kernbezetting. Ondanks dat de wijkagenten niet meer zomaar de wijk in gaan, weten zij toch wat er speelt in hun wijken. Dit is vooral een enorm compliment voor de wijkagenten. 100 % van de respondenten van de tweede BPO-enquête weet wie zijn of haar wijkagent is. De minimale kernbezetting voor het gebied Dongemond bedraagt 6 agenten. Dat betekent dat er in ieder van de drie clusters Altena, Geertruidenberg-Drimmelen en Oosterhout 2 agenten aanwezig zijn. In geval van nood is capaciteit vanuit andere regio’s beschikbaar. Daar zijn heldere afspraken over. Dus ondanks de moeite de bezetting in Dongemond op orde te krijgen en te houden is de veiligheid in onze stad gegarandeerd.

Burgemeester Mark Buijs bleek een vurig pleitbezorger van het bestaan van buurtpreventieteams en het overkoepelende platform. Hij vertelde enorm trots te zijn op al die verbindingen die Oosterhout rijk is.
Er werd door Frank Boermans teruggeblikt op de resultaten van de tweede BPO-enquête. Opvallend hierin dus de bekendheid van de wijkagent én dat ten opzichte van de eerste enquête inwoners van Oosterhout veel vaker weten wie hun wijk BOA is.

Aan het einde van de avond werden werd er afscheid genomen van voorzitter Frank Boermans en bestuurslid Richard Pruimboom. Richard is geruime tijd bestuurslid geweest. Richard blijft betrokken bij zij eigen wijkteam Houthaven en gaf te kennen beschikbaar te blijven voor mooie projecten zoals een veiligheidsmarkt.

Frank was de afgelopoen vijf jaar de voorzitter van BPO. Met zijn energie en doortastendheid heeft Frank een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van BPO. Twee jaar later dan hij het zich had voorgenomen draagt Frank nu het voorzitterschap over.

Om het bestuur, met het vertrek van Frank, Richard en eerder al Joeri, weer op sterkte te krijgen werd een oproep gedaan zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie bij BPO.
Tot die tijd zal Jacquline Boot het budget blijven beheren, zal Corné van de Weijer het secretariaat gaan voeren en Peter de Hoogh het voorzitterschap op zich nemen.

Mensen die meer willen weten of willen toetreden tot het bestuur van Stichting Buurtpreventie Oosterhout kunnen contact opnemen via [email protected] of bellen met Peter de Hoogh via 06-18751820.