Navigation

Oud en Nieuw zonder vuurwerk, samen voor een veilige jaarwisseling.

9 december 2021

 

Het kabinet heeft voor de jaarwisseling 2021/2022 een landelijk vuurwerkverbod ingesteld. Dat betekent net als vorig jaar een jaarwisseling zonder vuurwerk.

 

Het vuurwerkverbod geldt voor het afsteken, bezitten, vervoeren (lopend, rijdend of anderszins over straat) en verkopen van vuurwerk.  Alleenvuurwerk uit de F1-categorie is toegestaan. Het verbod is ingesteld om extra drukte te voorkomen bij de spoedeisende hulp, huisartsenposten en handhavers. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties. Tijdens de jaarwisseling van 2019 waren er circa 1.300 vuurwerkslachtoffers. Tijdens de jaarwisseling van 2020 mét vuurwerkverbod waren er minder dan 400 vuurwerkslachtoffers; dit betekende een daling van 70% ten opzichte van 2019.

 

Categorie F1 vuurwerk is toegestaan

Categorie F1 vuurwerk wordt ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd dit valt buiten het vuurwerkverbod en is nog wel toegestaan. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en sierfonteintjes. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt. Dit vuurwerk wordt wel eens kindervuurwerk genoemd, maar die naam is niet terecht, het is echt geen speelgoed, ook dit vuurwerk kan gevaarlijk zijn. Voorkom dat ook hier slachtoffers bij vallen. Daarom geldt het advies om een vuurwerkbril en aansteeklont te gebruiken, voldoende afstand te houden en het afsteken van dit F1- vuurwerk alleen onder begeleiding van ouders/verzorgers af te steken.

 

Voorkom ellende en houdt u aan de regels

Inwoners die zich niet aan de vuurwerkverbod-regels houden, kunnen flinke boetes of straffen oplopen en een aantekening in het strafblad. Zij krijgen dan mogelijk geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer dat vaak wordt gevraagd door potentiële werkgevers en/of stage-bedrijven. Hierdoor loopt men bijvoorbeeld een mooie baan en/of stageplek mis. Vaak beseffen jongeren zich niet wat voor consequenties dit heeft. Zo kunnen ze het risico lopen op vertraging of het niet kunnen afmaken van hun opleiding.

De politie controleert ook extra in de grensgebieden. Indien inwoners illegaal vuurwerk uit het buitenland naar Nederland vervoeren dan kunnen zij een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen.

 

Toch Vuurwerk? Uw melding is belangrijk

Bij meldingen over vuurwerk afsteken is de veroorzaker vaak al weg voordat de boa’s (en/of politie) op de locatie zijn. De overlastgevers op heterdaad betrappen is lastig. Toch is het belangrijk dat u deze meldingen blijft doen. Want hoe meer inwoners een melding maken hoe beter de gemeente met haar partners een goed beeld krijgt van de overlastlocaties. Daar kan dan gerichter op worden ingespeeld. De boa’s werken samen met de politie en jongerenwerk om de overlast aan te pakken.

 

Wilt u overlast van illegaal vuurwerk melden?

 

  • Gaat het om een levensbedreigende situatie? Zoals ook agressie/ aanvallen tegen hulpverleners of anderen? Bel dan 112.
  • Is de situatie niet direct levensbedreigend of gevaarlijk?

Meld overlast dan bij de gemeente via de MijnGemeenteApp of gebruik de WaakSamenApp. U kunt uw melding ook doorgeven aan de politie via het meldformulier op www.politie.nl.

 

Melden bij politie

  • Bij vermoeden van handel en/of opslag van illegaal vuurwerk, ernstige overlast en/of vandalisme belt u dan de politie op 0900 – 8844.

 

Liever anoniem melden?

 

Ziet u schade (door vuurwerk) in de openbare ruimte?

  • Meldt u dit dan s.v.p. via de MijnGemeenteApp.

 

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk vindt u meer informatie over het vuurwerkverbod tijdens deze jaarwisseling.