Navigation

Najaarsbijeenkomst BPO groot succes

22 november 2018

Opening secretaris Peter de Hoogh

Maandag 12 november 2018 vond de najaarsbijeenkomst  van Buurtpreventie Oosterhout plaats in activiteitencentrum de Bunthoef. Er was een geweldige opkomst van 23 buurtpreventieclubs, raadsleden en vertegenwoordigers van gemeente en andere belangstellenden. Door Buurtpreventie Oosterhout was een interessant programma samengesteld. Na de aankondiging/opening door de secretaris Peter de Hoogh startte het programma.


Presentatie Openbare Orde en Veiligheid

Presentatie Michelle Baaijens, veiligheidsadviseur Gemeente Oosterhout

De eerste spreekster was Michelle Baaijens beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Oosterhout met als thema: Samen maken we Oosterhout veilig.

Michelle deed een terugblik op de week van de veiligheid waarin de politie meerdere verkeerscontroles hield in Oosterhout, buurtpreventieteams de wijk in gingen om te controleren op o.a. verdachte omstandigheden bij woningen, niet afgesloten auto’s.

Daarna gaf Michelle een uitleg over de WaakSamen app, een app om op een eenvoudige manier meldingen te doen van verdachte omstandigheden of gebeurtenissen. Tevens werden de resultaten van het aantal meldingen getoond die vanaf 1 januari 2017 waren geregisseerd, hieruit bleek dat in de wijken waar de flyer WaakSamen huis aan huis waren bezocht het aantalmeldingen hoger lagen als in de wijken waar dit niet was gebeurd, een aandachtspunt voor de buurtpreventieclubs om deze flyer in hun wijken te bezorgen wat zeker een positieve invloed kan resulteren op het aantal meldingen.

foto: schermafdruk van dashboard waarop de gemeente kan zien waar en wat voor meldingen er gedaan worden

Vervolgens werd een analyse gepresenteerd over woninginbraken:

De meeste inbraken vinden plaats in het weekend en specifiek in de namiddag en avond. De meeste inbraken vinden plaats via inklimmen of insluipen. Alertheid van burgers op verdachte situaties, eigen veiligheid en preventieve maatregelen zijn erg belangrijk.

Overzicht tijden, aantal woninginbraken en type woninginbraken

Als laatste een presentatie hoe we Samen Oosterhout veilig kunnen maken en aanpak van (woning)inbraken /diefstallen:

Bewustwording van  burgers vergroten om risico’s op (woning)inbraak te verminderen zoals tekstkar, algemene en gerichte preventie/doelgroep communicatie en registratiegedrag stimuleren.

Burgerondersteuning: Voetjesactie, WaakSamen, Waaks en MMA.

Bestuurlijke maatregelen: APV en DOR/DOL.

 

.

.


Presentatie AVG

Presentatie Milou Boeren over de AVG

Na een korte pauze werd het programma vervolgd met een presentatie van Milou Boeren over de AVG met specifiek de regels waar buurtpreventieteams rekening mee moeten houden.

In principe moet iedere persoon toestemming geven om te werken met zijn gegevens, maar hoe gaan we daar mee om :

E-mailverkeer: Indien we een mail sturen aan een groep/deelnemers zet de overige deelnemers in de bcc.

Whattsapp: indien een bewoner zich zelf aanmeld voor een Whattsapp-groep geeft hij automatisch toestemming (hij/zij vraagt zelf aan om deel te nemen aan de Whattsappgroep)

Bij bijeenkomsten (vergaderingen/informatieavonden) waar foto’s worden gemaakt moet vooraf melding gemaakt worden dat foto’s worden gemaakt, indien niemand bezwaar maakt is aan de regels voldaan.

 


Oproep raadsgriffier

Vervolgens werd het woord gegeven aan Eric Kaarsenmaker de raadsgriffier van de gemeente Oosterhout.

Eric liet weten dat de leden van de gemeenteraad behoefte hebben om nadere kennismaking met actieve buurtpreventieteams in Oosterhout. De afspraak werd gemaakt om indien een buurtpreventieteam een activiteit organiseert hiervan melding te maken bij de buurtcoördinator, zodat overlegd kan worden of enkele leden van de gemeenteraad bij deze activiteit aanwezig kunnen zijn.


Update Buurtpreventie Oosterhout

Als laatste kreeg  de voorzitter Frank Boermans van de Buurtpreventie Oosterhout het woord.

Frank gaf een update van wat Buurtpreventie Oosterhout heeft gedaan sinds de lancering en welke acties er zijn uitgevoerd:

Overleg met diverse instanties van gemeente, aanvragen subsidie, meer en nieuw flyer materiaal, bouwen van een goede website en verschillende initiatieven vanuit BBH, veiligheid, politie en handhaving.

Als tweede punt werd het item hoe verdelen we de subsidiepot eerlijker: nu krijgt elke buurtpreventieteam de zelfde subsidie. Teams met veel woningen krijgen de zelfde subsidie als kleine buurtpreventieteams. Ook is de subsidie niet afhankelijk of de teams veel of weinig organiseren.

De buurtcoördinator gaf in de vergadering aan dat voor specifieke activiteiten apart subsidie kan worden aangevraagd.

Als derde punt vroeg de voorzitter wat de Buurtpreventie Oosterhout voor de buurtpreventieteams verder kunnen betekenen, ideeën, tips en tricks.

Als voorstel werd aangegeven dat Buurtpreventie Oosterhout voornemens is een Veiligheidsmarkt te organiseren waarbij een aantal locaties werden voorgesteld om dit plaats te laten vinden. Vanuit de aanwezigen stelden een aantal vrijwilligers zich beschikbaar om deze veiligheidsmarkt mee te organiseren.

Als afsluiting werd nog wat nagepraat over deze bijeenkomst en kunnen we stellen dat dit een zeer geslaagde bijeenkomst was van vele vrijwilligers en buurtteams.

 

Lees hier de pdf-versie van het verslag BPO najaar 18