Navigation

Gezamenlijke aanpak overlast recreatiepark werkt!

4 december 2019

Na de publicatie van buurtpreventieteam Vrachelen 1 in BN De Stem over de overlast in de directe omgeving van hun wijk, werden ze door vakantiepark De Katjeskelder uitgenodigd om bij het voortgangsoverleg aanwezig te zijn. Samen met bewoners van de Vrachelsebaan, politie, handhaving, gemeente en het vakantiepark constateren ze dat de overlast beduidend is afgenomen. Dit ondermeer door de vele maatregelen die het vakantiepark zelf heeft genomen en door de sterke samenwerking met alle betrokken partijen. Het buurtpreventieteam houdt samen met de partners een vinger aan de pols.