Navigation

Bestuur BPO deelt de zorgen van de leden van de Denktank Buurtgestuurd Werken

16 juni 2020

De leden van de Denktank buurtgestuurd werken uit Oosterhout heeft een signaal van ernstige zorg over de traagheid van de ontwikkelingen aangaande buurtgestuurd gestuurd werken afgegeven aan het college van burgemeester & wethouders.

 

Het bestuur van Buurtpreventie Oosterhout heeft kennisgenomen van deze brief. Het voltallige bestuur van BPO deelt de zorgen van de leden van de denktank.

 

Tijdens het drukbezochte, succesvolle symposium van de denktank en de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oosterhout heeft het college van B&W aangegeven snel en enthousiast aan het werk te gaan met het nieuwe werken in Oosterhout. Meer samenwerking met de bewoners, van buiten naar binnen en snel verbeteringen aanbrengen waar nodig.

 

Het bestuur van BPO heeft haar deelnemende buurtpreventieteams om hun mening gevraagd. Het bestuur van BPO heeft gevraagd welke ervaring de teams hebben met betrekking tot de veranderingen in de ondersteuning door de gemeente in hun buurt of wijk.

 

Ook is men  nieuwsgierig naar het algemene beeld dat de buurtpreventieteams hebben van de ontwikkelingen ten aanzien van buurtgestuurd werken, zoals dat op dit moment wordt vormgegeven.

 

Ook heeft het bestuur haar achterban gevraagd of ze de afgelopen tijd nog contact hebben gehad met een medewerker van de gemeente. Verder wil het bestuur weten of de teams de indruk hebben dat er beter geluisterd/gehandeld wordt door medewerkers van de gemeente.

 

Er is door BPO verder gepolst hoe de teams op de totale samenwerking met de gemeentelijke organisatie op wijk- of buurtniveau ervaren. Nieuwsgierig is het bestuur naar het gegeven of er in hun wijk ná het symposium concrete successen in de wijk zijn te melden.

 

Het bestuur van Buurtpreventie Oosterhout wil de reacties van de teams graag bespreken en bediscussiëren op de najaarsbijeenkomst van BPO. Deze avond gepland in week 35 van dit jaar.